MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE PENALĂ stema_rotunda_mica.png
2019

 

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 18.01.2019 Pentru infracțiunea prevăzută de art. 193 raportat la art. 199 alin. 1 din Codul penal atunci când acțiunea penală a fost pusă în mișcare prin plângerea prealabilă a persoanei vătămate, încetarea procesului penal este posibilă numai ca urmare a retragerii plângerii prealabile sau există și posibilitatea pronunțării încetării procesului penal și ca urmare a împăcării părților. Dosar nr. 198/1/2019
Decizia nr. 11/08.04.2019
2. 26.02.2019 Soluționarea propunerii de luare a măsurii de siguranță a confiscării speciale în cazul în care s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nedepunerea armei și muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, prevăzută de art. 342 alin. 6 din Codul penal. Dosar nr. 191/1/2019
Decizia nr. 10/08.04.2019
3. 27.02.2019 Competența soluționării cererii prin care persoana privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza Legii nr. 169/2017 privind restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară și cumulat cu pedeapsa în a cărei executare se află. Dosar nr. 190/1/2019
Decizia nr. 8/11.03.2019
4. 11.03.2019 Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.318 alin.6 lit.c din Codul de procedură penală în cazul suspecților sau inculpaților minori care au împlinit vârsta de 16 ani. Dosar nr. 737/1/2019
Decizia nr.15/20.05.2019
5. 05.06.2019 Dacă este posibilă aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și d – o din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară, în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii. Dosar nr. 1574/1/2019
Decizia nr.29/11.11.2019
6. 08.07.2019 Executarea sau suspendarea pedepsei amenzii aplicate alături de pedeapsa închisorii ce a fost suspendată sub supraveghere. Dosar nr. 1141/1/2019
Decizia nr. 4/20.01.2020
7. 08.07.2019 Competența funcțională (complet de drepturi și libertăți, complet de cameră preliminară, instanță de judecată) de soluționare a căii de atac împotriva încheierii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curții Constituționale a României cu o excepție de neconstituționalitate. Dosar nr. 1368/1/2019
Decizia nr.28/11.11.2019
8. 09.08.2019 Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 155 alin. 1 din Codul penal privind întreruperea cursului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, ulterior publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale nr. 297 din 26 aprilie 2019. Dosar nr. 2060/1/2019
Decizia nr.25/11.11.2019
9. 05.11.2019 Interpretarea dispozițiilor art.64 alin.3 din Codul de procedură penală privind participarea judecătorului care a soluţionat o cauză la judecarea aceleiași cauze  într-o cale extraordinară de atac (contestație în anulare, revizuire și recurs în casație), în etapa admisibilității în principiu. Dosar nr. 2470/1/2019
Decizia nr.32/09.12.2019