MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE PENALĂ stema_rotunda_mica.png
2016

 

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 05.02.2016 Art.181 alin.1 din Legea nr.78/2000 şi art.215 alin.1, 2, 3 din Codul penal anterior, respectiv art.306 din Codul penal în vigoare, în ipoteza unui prejudiciu produs în aceeaşi cauză atât bugetului general al Uniunii Europene sau bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, cât şi bugetului de stat, respectiv dacă infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei se va reţine singură sau în concurs ideal cu infracţiunea de înşelăciune în cazul în care legea veche este mai favorabilă, respectiv cu infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri în cazul în care legea nouă este mai favorabilă sau fapta a fost săvârşită sub imperiul ei. Decizia nr.4 din 04.04.2016 ADMIS 
2. 23.02.2016 Incidenţa art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, în ipoteza inculpaţilor minori sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri educative conform Noului Cod penal. Decizia nr.5 din 16.05.2016 ADMIS
3. 02.03.2016 Întinderea efectelor deciziei Curţii Constituţionale nr. 732 din 16 decembrie 2014, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial, cu referire la infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută de art. 336 alin. 1  din Codul penal. Decizia nr.6 din 16.05.2016 RESPINS  
4. 27.05.2016 Admisibilitatea sau inadmisibilitatea administrării mijlocului de probă reprezentat de înscrisuri în procedura instituită de art. 341 Cod procedură penală (soluţionarea plângerilor împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată). Decizia nr.14 din 26.09.2016 RESPINS  
5. 09.06.2016 Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 506/2004, modificată, în materia obţinerii datelor prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Decizia nr.15 din 26.09.2016 RESPINS  
6. 21.11.2016 Interpretarea şi aplicarea unitară a legii în cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzută de art.378 alin.(1) lit.c) din Codul penal în ipoteza în care aceasta a fost săvârşită prin neplata, cu rea credinţă, timp de 3 luni a pensiei de întreţinere datorate mai multor persoane și stabilite printr-o singură hotărâre judecătorească. Decizia nr.4 din 20.03.2017
ADMIS
7. 20.12.2016 Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 485 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală privind respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției, în ipoteza în care consimțământul, valabil exprimat de inculpat în faza de urmărire penală pentru încheierea acestuia, este retras în fața instanței de judecată. Decizia nr.5 din 20.03.2017
ADMIS