MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUNCT DE VEDERE - HOTĂRÂRI PREALABILE CIVIL stema_rotunda_mica.png
2020

Arhive: 2015 2016

Nr.crt. Data formulării punctului de vedere Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 17.01.2020  „În interpretarea dispozițiilor art.91 alin.(1), art.102 alin.(8) şi art.154-158 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă raportat la dispoziţiile art.249 alin.(1) și (2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (respectiv art.163 alin.(1) şi (2) din Codul de procedură penală 1968), existenţa unor măsuri asigurătorii înfiinţate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolvenţei, în vederea confiscării speciale, a reparării pagubei produse prin infracțiune sau a garantării executării cheltuielilor judiciare: 
- suspendă procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 85/2014 în ceea ce priveşte bunul sechestrat; 
- este de natură a indisponibiliza bunul asupra căruia a fost începută procedura de valorificare conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2014; 
- împiedică lichidarea bunurilor efectuată de lichidatorul judiciar în exercitarea atribuţiilor conferite de Legea nr. 85/2014.”

Dosar nr. 1676/1/2019
Decizia nr. 1 din 20.01.2020

2. 13.02.2020 „- dacă art. 539 din Codul de procedură penală se referă doar la măsurile preventive privative de libertate sau şi la caracterul nelegal al arestării unei persoane ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, - iar în caz afirmativ, dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, caracterul nelegal al arestării unei persoane ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare trebuie să fie constatat explicit prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată învestite cu judecata cauzei penale şi dacă prin sintagma hotărâre definitivă a instanţei de judecată învestite cu judecata cauzei se include şi hotărârea pronunţată în soluţionarea unui recurs în casaţie” Dosar nr. 2746/1/2019
Decizia nr. 11 din 17.02.2020