PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice
RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE PENALĂ stema_rotunda_mica.png
2017

Arhive: 2016 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 08.03.2017 Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 147, raportate la cele ale art. 145 din vechiul Cod penal, în sensul de a stabili dacă funcționarul bancar angajat într-o societate bancară pe acțiuni (CEC Bank S.A.), acțiunile aparținând în proporție de 100% Statului Român, se încadrează ori nu în categoria funcționarilor publici. Decizia nr.7 din 03.04.2017
RESPINS 
2. 31.05.2017 Faza de la care se reia procesul penal, în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate (art. 466 și următoarele din  Codul de procedură penală) – din faza camerei preliminare sau din faza judecății în prim grad. Decizia nr 13 din 3.07.2017
ADMIS
3. 18.07.2017 Soluționarea cererilor privind drepturile persoanelor condamnate atunci când acestea au fost transferate din penitenciarul respectiv înainte de pronunțarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate asupra cererii cu care a fost sesizat. Decizia nr 14 din 18.09.2017
ADMIS
4. 08.08.2017 Încadrarea juridică a faptei de a înregistra în actele contabile facturi și chitanțe fiscale întocmite în fals în numele unor societăți comerciale care nu recunosc tranzacțiile sau care au avut în perioada funcționării comportament fiscal asemănător societăților comerciale ”tip fantomă”, în scopul deducerii nelegale de T.V.A., respectiv raportul dintre infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 și infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată / uz de fals, prevăzute de art. 322 / art. 323 din Codul penal. Decizia nr 21 din 06.11.2017
ADMIS
5. 08.08.2017 Obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale aflate în cursul judecății atunci când din verificările efectuate a rezultat că inculpatul nu are niciun bun în proprietate. Decizia nr 19 din 16.10.2017
ADMIS
6. 31.08.2017 Modalitatea de calcul a termenului de 5 zile în care propunerea de prelungire a arestării preventive se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi (art.235 alin.1 din Codul de procedură penală) este cea prevăzută de art.269 alin.2 şi 4 din Codul de procedură penală sau cea prevăzută de art.271 din acelaşi cod. Decizia nr 20 din 16.10.2017
ADMIS
7. 05.09.2017 Stabilirea calității procesuale a entității denumite Fondul de garantare a asiguraților în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment; limitele răspunderii în procesul penal. Decizia nr 26 din 20.11.2017
ADMIS
8. 15.12.2017 Calificarea și competența de soluționare a cererii de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțate de o instanță străină, formulată de condamnat în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instanțele române și deducerii duratei executate în străinătate. Decizia nr 1 din 22.01.2018
ADMIS